Bachelorproef: Logopedische behandeling bij personen met dementie

Antwerpen, 18 december 2013

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn studenten Logopedie aan Thomas More Antwerpen en momenteel schrijven wij een bachelorproef onder begeleiding van mevrouw A. Gielis. Ons onderwerp gaat over de logopedische behandeling bij personen met dementie.
Dit houdt concreet in dat we zullen bevragen wanneer en waarom logopedisten gecontacteerd worden voor onderzoek en behandeling van personen met dementie en wat deze behandeling juist inhoudt. Daarnaast willen we eveneens nagaan hoeveel logopedisten in Vlaanderen met personen met dementie in contact komen. Wanneer u deze populatie niet behandelt, mogen wij u dan wel vragen vraag 1 in te vullen. Zo krijgen we een overzicht van het aantal logopedisten dat wel/niet personen met dementie onderzoekt en behandelt.
In het kader van dit onderzoek zijn wij op zoek naar logopedisten die tewerk gesteld zijn in Vlaanderen en die personen met dementie onderzoeken en behandelen.
Indien u wenst mee te werken aan dit onderzoek, vragen wij u vriendelijk om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. De vragenlijst dient per patiënt ingevuld te worden. Er mogen meerdere vragenlijsten ingevuld worden, bijvoorbeeld voor verschillende types dementie of een verschillende ernstgraad. De deelname is vrijwillig en kan op elk ogenblik worden stopgezet. De informatieverwerking gebeurt anoniem. De vragenlijst zal ongeveer tien minuten in beslag nemen.
Gelieve bij deelname deze vragenlijst voor 31 januari 2014 in te vullen.

Bij eventuele vragen of in het geval dat u meer informatie wenst, kan u ons contacteren op volgend nummer of per e-mail:

- Isaura Breugelmans: 0471/18.86.04 isaura.breugelmans@student.thomasmore.be
- Morgana Sluydts: 0498/33.32.47 morgana.sluydts@student.thomasmore.be

Wij danken u bij voorbaat,
Breugelmans Isaura
Sluydts Morgana

Link: https://docs.google.com/forms/d/1vU3hj-CSWqn3DrvoAEJndyHSiePCf_R1UpF6UHCnyIE/viewform
Reacties:

Er zijn geen reacties

Reageer:

Naam (*)
Email (*) - niet zichtbaar op de website
opmerking (*)