Bijscholingen:

 

Hieronder vindt u de lijst van bijscholingen voor de volgende maanden.
Staat uw bijscholing er nog niet tussen? Niet gevonden wat u zoekt? Heb u een idee, onderwerp of voorstel voor een nieuwe workshop of navorming? Laat het ons weten!

 

Studiedag 'Als het nieuws anders is dan verwacht...' 27.11.2014

Moeilijke gesprekken voeren. Ondersteuning bij de verwerking van slecht nieuws

Als hulpverlener of (zorg)leerkracht voer je regelmatig moeilijke gesprekken met ouders of cliënten. Maar hoe vertel je een ouder dat zijn kind anders is? Hoe deel je een patiënt mee dat hij verder moet met een blijvende beperking?
De impact van deze boodschap op de dagelijkse activiteiten en het functioneren van de cliënt en zijn gezin is niet gering. Het is dus cruciaal om tijdens dit gesprek een goed evenwicht tussen informatieve toelichting, ruimte geven en luisteren niet uit het oog te verliezen.

Tijdens deze vorming krijg je een algemeen kader om moeilijke gesprekken te voeren. Je leert hoe je best adviezen geeft vanuit de principes van occupational balance.
Daarnaast krijg je de kans eigen cases aan te brengen. Deze vormen het uitgangspunt in de praktische namiddagsessie.

PROGRAMMA
08.30: Onthaal
09.00: Plenaire sessie

  • 09.00: Getuigenissen van ouders en hulpverleners
  • 09.45: Het voeren van moeilijke gesprekken, belicht vanuit een systematische invalshoek
    (Ann-Sofie Goemanne, HoGent en psychologe in het brandwondencentrum UZG)

10.45: Koffiepauze

  • 11.15: Ouders/cliënten ondersteunen in hun onverwachte taak
    (Anne-Mie Engelen, HoGent)

12.30: Broodjeslunch

13.30: Workshop onder begeleiding van deskundigen in verschillende focusgroepen

15.30: Koffiepauze
16.00: Feedback en synthese praktisch luik


DOELGROEP
(Zorg)leerkrachten, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, CLB-medewerkers

VOOR DIT EVENEMENT ZIJN ER 2 SOORTEN TICKETS BESCHIKBAAR
1. Standaardticket: €90
2. Reductieticket: €70 voor HoGent-stagementoren
Koffie en lunch inbegrepen.

INSCHRIJVEN?

http://mens-en-welzijn.fikket.com/event/studiedag-als-het-nieuws-anders-is-dan-verwacht-27-11-2014

Sieraden & Horloges

Studiedag de diagnostiek van stem-, taal- en spraakstoornissen met PRAAT

PRAAT is opensource-software die je kan inzetten voor het analyseren van stem- en spraaksegmenten. Deze studiedag bestaat uit 2 workshops waarin we aandacht besteden aan het maken van en de voorwaarden voor een goede opname. Bovendien bekijken we de verschillende mogelijkheden van PRAAT binnen de diagnostiek van stem-, spraak- en taalstoornissen.

We koppelen de theoretische ondersteuning aan de praktijk in de vorm van een hands-on sessie. Zo ga je naar huis met informatie die je onmiddellijk kan toepassen.

DOELGROEP

Logopedisten actief op het terrein van stemstoornissen, vloeiendheidsstoornissen, neurogene spraakstoornissen, gehoorstoornissen.

PROGRAMMA

08.30 u. onthaal met koffie
09.00 u. sessie 1: keuze uit workshop 1 of 2
12.15 u. broodjeslunch
13.00 u. sessie 2: keuze uit workshop 1 of 2
16.15 u. einde

WORKSHOP 1 (max. 20 deelnemers per groep)
Over het gebruik van PRAAT binnen de diagnostiek van spraak- en taalstoornissen. Denk bepalen spreeksnelheid, TTR EN MLU, tellen onvloeiendheden, analyseren suprasegmentele aspecten,…

WORKSHOP 2 (max. 20 deelnemers per groep)
Over het gebruik van PRAAT binnen de akoestische stemanalyse. Denk bepalen fundamentele frequentie, intensiteit, spectrografie, cepstrografie, diverse metingen, AVQI, DSI en VHI,…

OPTIES

STANDAARDREDUCTIE stagementoren, studenten
optie 1: volledige dag €90 €70
optie 2: halve dag €50 €40

SPREKERS

Paul Corthals, docent HoGent en UGent
Youri Maryn, gastdocent HoGent, AZ Sint-Augustinus Antwerpen

PRAKTISCH

Maandag 26 januari 2015
08.30 u. - 16.15 u.

HoGent, Campus Ledeganck, 9000 Gent

Inschrijven

mens-en-welzijn.fikket.com
Na inschrijving ontvang je onmiddellijk alle info per e-mail.

Certificaat

Je ontvangt een attest van deelname.

CONTACT

eddy.hoste@hogent.be

Sieraden & Horloges

Canulecursus voor logopedisten 2015

Doelgroep: logopedisten die werken met patiënten met een tracheacanule in de eerste lijn, verpleeghuis of revalidatiecentrum.
Let op: logopedisten die werken met canulepatiënten in een ziekenhuis en die ook op een intensive-careafdeling (willen) komen, verwijzen we naar de ic-cursus voor logopedisten.

Voorwaarden voor deelname: voldoende training en ervaring in de behandeling van orofaryngeale slikstoornissen bij volwassenen.

Inhoud
- state-of-the-art slikstoornissen en tracheacanules
- tracheostoma en canules: theorie en praktijk
- canulezorg door de kno-verpleegkundige en ic-verpleegkundige
- hoe breng ik de patiënt efficiënt in kaart?
- praktijkopdrachten en casuïstiek
- feedback op casuïstiek van deelnemers

Docenten
Marianne Arts, verpleegkundig consulent KNO
Anne van Gerwen, logopedist
Ton Haans, verpleegkundig specialist intensive care
Hanneke Kalf, logopedist
Judith Oostveen, logopedist
Allen ervaren zorgverleners en docenten van het Radboudumc Nijmegen

Duur: tweedaagse cursus van 09:30 tot 16:30.

Data: maandag 30 maart en dinsdag 21 april 2015  

Studiebelasting: 12 uur contacttijd en 2 uur zelfstudie.

Deelnemers: minimaal 16, maximaal 22 

Locatie: Restaurant Valdin, van Peltlaan 4, 6533 ZM Nijmegen (tegenover het Radboudumc) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KaartgegevensKaartgegevens ©2014 Google
Kaartgegevens
Kaartgegevens ©2014 Google
Kaartgegevens ©2014 Google
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart
Satelliet

 

Kosten: 465 euro, inclusief koffie/thee, lunch, wifi en online toegang tot cursusmateriaal.

Cursusmateriaal: cursisten krijgen na aanmelding en betaling toegang tot een online archief vanaf een week vóór de cursus tot een maand na de cursus, waar al het cursusmateriaal kan worden gedownload.

Accreditatie is verleend door de Stichting ADAP voor 14 punten.

Aanmelden: stuur een mail naar   info@phagein.nl  voor meer informatie of schrijf u in op de website.


Uiterste inschrijfdatum:  27 maart 2015 

PROGRAMMA

Dag 1
Ochtend
• Introductie canulecursus en instaptoes
• Inventarisatie ervaring en vragen deelnemers
• State-of-the-art slikstoornissen en canules
• Tracheostoma en canules (theorie)
• Canulezorg door de kno-verpleegkundige
Middag
• Canulezorg door de ic-verpleegkundige
• Demonstraties canules (praktijk)
• Hoe breng je de patiënt in kaart?
• Voorbereiding dag 2
• Toets en afsluiting

Dag 2
Ochtend
• Vragen naar aanleiding van dag 1 en kennistoets
• Diagnostiek en behandeling van slikstoornissen bij patiënten met een tracheacanule: anders dan anders?
• Casuïstiek: voorbeelden van canulepatiënten in verpleeghuis, revalidatiecentrum en 1e lijn en beloop van ziekenhuis tot thuis
Middag
• Casuïstiek van cursisten
• Evaluatie en afsluiting

Sieraden & Horloges