Bijscholingen:

 

Hieronder vindt u de lijst van bijscholingen voor de volgende maanden.
Staat uw bijscholing er nog niet tussen? Niet gevonden wat u zoekt? Heb u een idee, onderwerp of voorstel voor een nieuwe workshop of navorming? Laat het ons weten!

 

Tweedaagse cursus - Behandeling volgens de methodes METAPHON,  en tevens volgens Hodson & Paden

Aard:

Tweedaagse cursus. De therapie is onmiddellijk toepasbaar.

Behandeling volgens de methodes METAPHON,  en tevens volgens Hodson & Paden.

Cursusdata en tijden:

7 september en 8 oktober 2015 van 9.30 - 17.00 uur

Docent:

Wil Leijdekker, Logopedist en onderwijspedagoog. Bewerkster, vertaalster van de Metaphonbox.

Leslocatie:

Sportoase Elshout, Elshoutlaan 17, Brasschaat,

Kosten:

€ 380 in 2015

Diplomering:

20 geaccrediteerde punten

Doelgroep:

Logopedisten behandelend in de vrije vestiging, ziekenhuizen en scholen. Logopedisten diagnoses stellend in audiologische centra, spraaktaal-teams e.d

Cursusinhoud:

Theorie, onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen.

Therapie volgens Metaphon en volgens Hodson & Paden Kinderen met een fonologische stoornis vereenvoudigen hun spraak omdat zij problemen hebben met de betekenisonderscheidende functie van klanken. Toch krijgen zij, bij gebrek aan kennis over de juiste therapie vaak een spraakmotorische behandeling, alsof het om een fonetische stoornis zou gaan.

De Metaphontherapie is ontwikkeld voor het onverstaanbare kind van 3.6 tot 6 jaar. Metaphon kan worden aangepast aan doelgroepen met een bijkomende stoornis als schisis, slechthorendheid of een verstandelijke handicap. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de therapie van Hodson & Paden, geschikt voor de behandeling van kinderen vanaf 2 jaar.

De cursus is zeer praktijkgericht; de twee cursusdagen worden met een tussentijd van minimaal drie behandelweken gegeven, zodat er al enige praktijkervaring kan worden opgedaan en op de tweede dag besproken. Met ondersteuning van filmpjes wordt duidelijk hoe vereenvoudigingsprocessen in de spraak behandeld kunnen worden.

Mail voor een aanmeldformulier Brasschaat 2015 naar: metaphon@me.com

Sieraden & Horloges