Bijscholingen:

 

Hieronder vindt u de lijst van bijscholingen voor de volgende maanden.
Staat uw bijscholing er nog niet tussen? Niet gevonden wat u zoekt? Heb u een idee, onderwerp of voorstel voor een nieuwe workshop of navorming? Laat het ons weten!

 

Infoavond voor logopedisten 17 april 2014

Spelletjes worden tijdens therapiesessies vaak gebruikt als beloningsmateriaal. Het is echter nog zinvoller om aan de hand van een spel therapeutisch te werken.

Als logopediste en uitbaatster van De Speelbode (winkel met verantwoord speelgoed) stel ik graag enkele spellen aan u voor die zinvol gebruikt kunnen worden in functie van lees-, schrijf- en rekenvoorwaarden, lezen, rekenen, taaluitbreiding, ...Vanuit mijn eigen ervaring kan ik gerichte adviezen... en extra spelsuggesties geven.
Op deze interactieve avond kunnen er ook onderling suggesties uitgewisseld worden.

Nadien is er mogelijkheid om spellen aan te kopen.

Inschrijven kan via:

Emmelie Eelbode
info@despeelbode.be
De Speelbode
Felix D'Hoopstraat 116
8700 Tielt
Aanvang: 19.00u

Apps bij leermoeilijkheden en -stoornissen: mogelijkheden en valkuilen

Dinsdag 20 mei 2014

VOORMIDDAGPROGRAMMA
Je krijgt een overzicht van de soorten tabletcomputers en hun specifieke functies ter ondersteuning van kinderen met leermoeilijkheden. Zo kan je bij sommigen al standaard teksten laten voorlezen, spraak omzetten naar tekst, enz.. Bovendien neem je tal van gebruiksklare tips mee naar huis voor het werken rond leer- en studeervaardigheden.

Spreker: Marleen Meermans, vzw Modem heeft jarenlange ervaring als informatica-adviseur voor personen met beperkingen. Ze specialiseerde zich de laatste tijd in computerhulpmiddelen voor ernstige lees- en spellingsproblemen.

NAMIDDAGPROGRAMMA
We bespreken de vele applicaties die je kan inzetten bij de remediëring en ondersteuning van leerproblemen op vlak van bijvoorbeeld lezen, rekenen, taal. De mogelijkheden zijn legio. Je ontvangt ook een bundel met algemene informatie over tablets en een opsomming van deze apps. Bovendien leer je een app evalueren door middel van een aantal criteria die een goede app definiëren.

Sprekers: (praktijk)lectoren HoGent, vakgroep Educatie, communicatie en revalidatie

DOELGROEP
Leerkrachten en studenten lager onderwijs & therapeuten die betrokken zijn bij het begeleiden van kinderen met leermoeilijkheden en -stoornissen.

INSCHRIJVING
Beperkte plaatsen! Maximum 60 deelnemers.
Enkel via http://mens-en-welzijn.fikket.com. Na inschrijving ontvangt u onmiddellijk alle betalingsinfo per e-mail.

PRIJS
€90 (reductietarief: €75): volledige dag (koffie & broodjeslunch incl.)
€45 (reductietarief: €35): halve dag (koffie incl.)
Reductietarief: stagementoren van HoGent-studenten en studenten

PROGRAMMA
08.30 u: onthaal met koffie
09.00 u: aanvang voormiddagprogramma
12-13 u: broodjeslunch
13.00 u: aanvang namiddagprogramma
17.00 u: einde

PLAATS
HoGent - faculteit Mens en Welzijn campus Schoonmeersen - gebouw B - onthaal in foyer Voskenslaan 270 - 9000 Gent

CERTIFICAAT
Je ontvangt een attest van deelname.

CONTACTPERSOON
Sandrine.decoster@hogent.be
WWW.HOGENT.BE/FMW

Congres Nieuwe wetenschappelijke inzichten in dyslexie

donderdag, 5 juni, 2014 - 10:00 tot 17:00

Opzet studiedag

De studiedag heeft tot doel op toegankelijke wijze een overzicht te geven van de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dyslexie. Vlaanderen en Nederland hebben een sterke reputatie van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dyslexie. Op deze unieke studiedag komen uitsluitend onderzoekers aan het woord die actief betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek met internationale uitstraling. Ze zullen op een voor ieder bevattelijke wijze hun (nieuwe) inzichten met u delen.

Doelpubliek

Alle mensen uit de praktijk (logopedisten, psychologen, pedagogen, zorgcoördinatoren, leerkrachten, directies, etc.) die interesse hebben in een helder overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken.

Sprekers

Alle sprekers zijn actieve onderzoekers en publiceren daarover in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. Sommige sprekers zijn ervaren senior-onderzoekers, anderen zijn talentvolle, jonge onderzoekers. Sprekers die al hebben toegezegd zijn: Prof. Dr. Peter De Jong (Universiteit van Amsterdam), Dr. Maaike Vandermosten (KU Leuven), Dr. Elsje Van Bergen (Oxford University), Dr. Patrick Snellings (Universiteit van Amsterdam), Dr. Astrid Geudens (Thomas More), Drs. Eva Staels (VUB), Drs. Maaike Zeguers (Universiteit van Amsterdam) en Prof. dr. Wim Van den Broeck (VUB).

Thema’s

Diagnose en definitie van dyslexie, erfelijkheidsonderzoek, breinonderzoek, onderzoek naar cognitieve determinanten, interventie-onderzoek, etc.

Kostprijs

Inschrijven voor 1 maart 2014: €90 

Inschrijven na 1 maart 2014:  €110 

Lunch, koffiepauzes en congresbundel met abstracts van de lezingen zijn inbegrepen in de prijs

Meer informatie over dit congres via willem.van.den.broeck@vub.ac.be

Inschrijven via deze link: http://www.vub.ac.be/events/2014/congres-nieuwe-wetenschappelijke-inzichten-dyslexie

 

Vormingsaanbod 2013-2014

Logo Code Thomamore
Code organiseert jaarlijks vormingen rond lezen, spellen en dyslexie, rekenen en dyscalculie, ADHD en ASS, taalontwikkeling en ontwikkelingsdysfasie, meertaligheid en taalbeleid. Met dit vormingsaanbod richten we ons tot hulpverleners, leerkrachten en beleidsadviseurs. Hieronder vind je enkele vormingen die we het komende academiejaar organiseren. Het volledige aanbod vind je in onze vormingsbrochure, die je kan downloaden of aanvragen via code@thomasmore.be.

Differentiaaldiagnostiek tussen ontwikkelingsdysfasie en dyslexie (24/02/2014) – Meer info

Begeleiding van kinderen en jongeren met dyslexie aan de hand van ondersteunende software (28/02/2014) – Meer info

Wijzer op weg. Studeren & dyslexie (eerste sessie op 28/03/2014 en 22/04/2014) – Meer info

“Leren lezen is zoveel meer”: suggesties voor effectief lees- en spellingsonderwijs (04/03/2014) – Meer info

Ondersteuning van studenten met ADHD, ASS en leerstoornissen in het hoger onderwijs (14/04/2014) – Meer info

Diagnostiek van spraak- en taalstoornissen bij meertalige kinderen: een uitdaging voor de logopedische praktijk (29/04/2014) – Meer info

Ouderbegeleiding bij (meer)talig opvoeden: praktische tips en aanpak (23/05/2014) – Meer info