Wat is logopedie?

De term logopedie is een verzamelnaam voor de diagnose, behandeling en ondersteuning van alle mogelijke vormen van problemen die leiden tot een beperking in de communicatie. De logopedist zal altijd bekijken of deze problemen op zichtzelf staan of deel uitmaken van een andere stoornis of beperking. Naast communicatiestoornissen behandelt een logopedist(e) ook rekenproblemen en slikproblemen.

Het werkveld van de logopedist kan opgedeeld worden in dit overzicht:
- Taalstoornissen algemeen
- Taalontwikkelingsstoornissen
- Lees-, schrijf- en rekenstoornissen algemeen
- Dyslexie
- Dysorthografie
- Dyscalculie
- Taalstoornissen bij dementie
- Spraakstoornissen algemeen
- Neurologische taalstoornissen - afasie
- Stotteren
- Stemstoornissen algemeen
- Slikstoornissen
- Gehoorstoornissen algemeen

 

We leggen u een aantal definities voor, te vinden elders op het internet:

Website Wikipedia

Logopedie is de behandeling van problemen in de mondelinge, schriftelijke of nonverbale communicatie.

Logopedisten werken in een vrije vestiging (een eigen praktijk), in ziekenhuizen en verpleeghuizen of in instellingen voor gehandicapten. De logopedist biedt hier therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden op het gebied van spraak, taal, stem en het gehoor. Daarnaast wordt een logopedist ingeschakeld als er sprake is van slikproblematiek of treedt hij op als stemtherapeut voor zangers, toneelspelers of andere bereoepsbeoefenaars die vaak hun stem moeten gebruiken (onderwijzers,...). Sommige logopedisten ontwikkelen ook een praktijk in remediëring van (vooral) schriftelijke communicatie en helpen dan leerlingen met dyslexie, dysorthografie of andere leerproblemen.

Website Logopedie praktijk Sofie Vandewalle

Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en 'paidein'. 'Logos' staat voor ‘gesproken woord’ en 'paidein' voor opvoeden. Logopedie betekent dus 'opvoeden tot het gesproken woord'.

Logopedie wordt echter niet meer zo ‘eng’ bekeken. Het is veel ruimer dan ‘het mooi leren praten’. In de logopedie gaat het vandaag meer over de hulpverlening bij beperkingen en stoornissen in de communicatie. Communicatie is echter meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, ….

Er wordt aandacht besteed aan preventie, onderzoek en behandeling van beperkingen en stoornissen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.