Boeken overzicht Logopedie en audiologie

Boeken logopedie / audiologie

Spraakontwikkelingsdyspraxie

Spraakontwikkelingsdyspraxie ISBN: 9789463441919
Auteur(s): Veerle Waelkens
Omschrijving: Spraakontwikkelingsdyspraxie is een complexe spraakontwikkelingsstoornis die in de praktijk veel vragen oproept. Research levert nog veel vragen en dilemma's op, die het 'maatwerk' in de praktijk niet makkelijk maken. Dit boek biedt studenten en logopedisten ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Articulatie in de praktijk

Articulatie in de praktijk ISBN: 9789033440311
Auteur(s): Greet Huybrechts, W. Decoster
Omschrijving: Deze volledig herwerkte uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de klinkers (vocalen) en de tweeklanken (diftongen) van het Nederlands. Alle klinkers en tweeklanken worden doorlopen in begin-, midden- en eindpositie en zowel in lettergrepen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

De Zinsbouwkoningin

De Zinsbouwkoningin ISBN: 9789462921733
Auteur(s): Lise Coenen
Omschrijving: Dit oefenboek, met zowel theorie als oefeningen, helpt kinderen volwaardige zinnen te ontleden en te vormen. En dat hoeft niet saai te zijn! De zinsbouwkoningin voorkomt op een speelse manier dat zinnen ontsporen. Het brengt de regels eenvoudig aan en ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ideeënboek dyscalculie

Ideeënboek dyscalculie ISBN: 9789044132748
Auteur(s): Ludo Cuyvers
Omschrijving: Rekenstoornissen of dyscalculie kunnen goed (h)erkend worden door leerkrachten en ouders. Bovendien voorkom je met tijdige hulp veel erger en ergernis. Kinderen verdienen het beste. Ludo Cuyvers brengt een leesbaar verhaal over wetenschap en behandeling ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyslexie 2.0

Dyslexie 2.0 ISBN: 9789044132175
Auteur(s): Ludo Verhoeven, Frank Wijnen
Omschrijving: Voor het diagnosticeren en behandelen van dyslexie wordt een protocol gevolgd dat in 2006 is ingesteld. Sinds die tijd zijn er vele nieuwe inzichten ten aanzien van de onderkenning en behandeling van dyslexie opgedaan. Bovendien is er in het klinisch veld ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Omtrent Logopedie Dysfagie

Omtrent Logopedie Dysfagie ISBN: 9789044131017
Auteur(s): Cindy Guns, Jan Vanderwegen, Marc de Bodt, Marleen d'Hondt
Omschrijving: Dysfagie is een stoornis die zowel levenskwaliteit als levensverwachting aanzienlijk kan beïnvloeden. De zorg voor mensen met dysfagie kende de laatste decennia een enorme kwantitatieve en kwalitatieve groei. Logopedisten, verpleegkundigen en andere paramedici ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Leerroutes Dyslexie. Module 1: Ontwikkel Je Eigen Leerstijl.

Leerroutes Dyslexie. Module 1: Ontwikkel Je Eigen Leerstijl. ISBN: 9789044132038
Auteur(s): Nel Hofmeester
Omschrijving: Over het boek Leerroutes dyslexie. Module 1: ontwikkel je eigen leerstijl Als je dyslexie hebt, weet je wat dyslexie voor jou betekent en wat je ouders en remedial teacher daarover hebben verteld. Dat mondiaal gezien wetenschappers zich bezighouden met ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Leerroutes Dyslexie. Module 3: Spelling Leren Met Het Hele Brein

Leerroutes Dyslexie. Module 3: Spelling Leren Met Het Hele Brein ISBN: 9789044132052
Auteur(s): Irene Besnard-van Baaren
Omschrijving: Over het boek Leerroutes Dyslexie. Module 3: spelling leren met het hele brein Het aanleren van de spelling gebeurt vaak met veel talige instructie. Voor mensen met dyslexie is dit een moeilijke weg om informatie te verwerken. In deze Module - een spellingsmethode ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Articulatie en fonologische stoornissen

Articulatie en fonologische stoornissen ISBN: 9789044131031
Auteur(s): Eric Manders, Rik Elen
Omschrijving: Over het boek: Articulatiestoornissen zijn zeer verscheiden van aard en in graad en vormen een belangrijke groep binnen de aanmeldingen bij logopedisten. Vaak zijn de problemen, zeker bij kinderen, het gevolg van een onvoldoende, niet of foutief leren ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (Rtna)-Set (Handleiding+Scoreforms+Taalkaarten In Opbergkoffer)

Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (Rtna)-Set (Handleiding+Scoreforms+Taalkaarten In Opbergkoffer) ISBN: 9789044131871
Auteur(s): Ellen van den Heuvel, Kino Jansonius, Marja Borgers, Mieke Ketelaars
Omschrijving: Over het boek. In de logopedische en klinisch linguïstische praktijk heeft men behoefte aan een volledige testbatterij voor het onderzoek van alle taalaspecten. In het Nederlands taalgebied zijn reeds enkele waardevolle tests voorhanden om problemen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyslexie Voor Dummies

Dyslexie Voor Dummies ISBN: 9789043029728
Auteur(s): Katrina Cochrane, Tracey Wood
Omschrijving: Dit boek geeft je de waarheid over dyslexie. De leidraad om je kind met dyslexie met vertrouwen te begeleiden. Hoewel het de meest voorkomende leerstoornis is, wordt dyslexie vaak niet erkend en lastig gevonden. Met Dyslexie voor Dummies sta je er niet ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Behandeling Van Volwassenen Met Een Autismespectrumstoornis

Behandeling Van Volwassenen Met Een Autismespectrumstoornis ISBN: 9789079729845
Auteur(s): Caroline Schuurman
Omschrijving: Dit boek beoogt de stand van zaken ten aanzien van de behandeling van volwassenen met ASS weer te geven. Bij het ontstaan van dit boek heeft het 'consortium autismespectrumstoornissen 18+' (CASS18+) een belangrijk rol gespeeld. Het streven is in dit boek ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyscalculie

Dyscalculie ISBN: 9789038221533
Auteur(s): A. Desoete
Omschrijving: Er zijn overal cijfers. Als we de krant openslaan, zien we bladzijden, data, prijzen, jaartallen, tijdstippen, hoeveelheden,… Om op tijd te zijn, ingrediënten af te wegen, de vervaldatum van producten te controleren, de uurregeling voor trein of bus te ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

P-P-P-Pa-Pegaai Is Jarig

P-P-P-Pa-Pegaai Is Jarig ISBN: 9789055295814
Auteur(s): Miriam Helsper
Omschrijving: Logo Lorre is jarig en wil voor zijn verjaardag een feest geven met een groot kampvuur, waarbij iedereen mooie verhalen mag vertellen. Hij nodigt al zijn vrienden uit. Slissie Slang, Slomie Schildpad, Haasje Repje,Krasse Kraai, Mischa Mier, Sluwie Vos, ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Remedial Teaching En Psychomotoriek

Remedial Teaching En Psychomotoriek ISBN: 9789020975352
Auteur(s): Wendy Peerlings
Omschrijving: Pleidooi voor een 'al doende' aanpak van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Niet alleen het wat, maar ook het waarom en het wat dan van leermoeilijkheden komen aan bod. Combinatie van inzichten uit onderwijs en therapie, voor iedereen toegankelijk ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Leerroutes Dyslexie. Module 2: Dyslexie En Studievaardigheid

Leerroutes Dyslexie. Module 2: Dyslexie En Studievaardigheid ISBN: 9789044132045
Auteur(s): Nel Hofmeester
Omschrijving: Over het boek Leerroutes dyslexie. Module 2: dyslexie en studievaardigheid De module 'Dyslexie en studievaardigheid' is een praktisch vervolg op de module 'Ontwikkel je eigen leerstijl'. Ze is vooral gericht op het aanleren en trainen van studievaardigheden ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

De taalontwikkeling van het kind

De taalontwikkeling van het kind ISBN: 9789001709471
Auteur(s): A. Schaerlaekens
Omschrijving: De taalontwikkeling van het kind is een overzichtelijk basisboek dat inzicht biedt in het intrigerende proces van taalverwerving door jonge kinderen. Deze totaal vernieuwde uitgave steunt op internationale research, met bijzondere aandacht voor het recente ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Plan B, Een Vernieuwende Handreiking Voor Autisme En Communicatie

Plan B, Een Vernieuwende Handreiking Voor Autisme En Communicatie ISBN: 9789088504402
Auteur(s): Gijs Horvers, Marjon Kuipers-Hemken
Omschrijving: Plan B gaat over het maken en opbouwen van contact met jezelf en met de ander in relatie tot autisme. Immers contact behoeft communicatie en communicatie is een ingewikkeld proces. Plan B gaat over keuzes en eigen regie. Plan B is uniek omdat het de vele ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Mijn Kind Leert Schrijven

Mijn Kind Leert Schrijven ISBN: 9789020973860
Auteur(s): Marc Litiere
Omschrijving: De overgang naar het eerste leerjaar is een van de belangrijkste en moeilijkste momenten in de schoolcarrière van een kind. Mijn kind leert schrijven legt op een heel toegankelijke en praktische manier uit hoe je een kind kunt begeleiden bij zijn of ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Logopedie En Leerkracht

Logopedie En Leerkracht ISBN: 9789001774387
Auteur(s): Carry Lindenberg-Meijerman
Omschrijving: Met Logopedie en leerkracht maak je een competente start als beroepsspreker. De methode helpt je bij je eigen spreekvaardigheid, maar ook bij het tijdig signaleren van logopedische problemen bij leerlingen in de klas. Bij deze uitgave zit de Pabowijzer ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Methodisch handelen in de logopedie

Methodisch handelen in de logopedie ISBN: 9789023247500
Auteur(s): Henriette Kuiper
Omschrijving: Logopedisten behandelen cliënten met stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen, met neurologische problemen als afasie, dysartrie en cliënten met slikstoornissen. Ze werken in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie, de eerstelijns- en de ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Het Is Adhd

Het Is Adhd ISBN: 9789401404280
Auteur(s): Arga Paternottie
Omschrijving: adhd is een modediagnose, heeft niets te maken met het functioneren van de hersenen, en kinderen met adhd krijgen te veel medicijnen voorgeschreven. Aan deze en andere misverstanden rondom adhd maakt Dit is adhd een einde. Dit boek geeft een actueel ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Handboek Spraakapraxie Bij Volwassenen

Handboek Spraakapraxie Bij Volwassenen ISBN: 9789044129151
Auteur(s): Frank Paemeleire
Omschrijving: Over het boek: Spraakapraxie is een complexe neurogene communicatiestoornis die, zeker in combinatie met afasie, frequent voorkomt. Dit handboek combineert evidence based informatie met klinische ervaring. Eerst wordt het concept spraakapraxie gedefinieerd ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

De Stemgids

De Stemgids ISBN: 9789044128673
Auteur(s): Louis Heylen, Marc De Bodt, Fons Mertens
Omschrijving: Over het boek: Deze uitgave is een vervolg op Mijn stem, mijn beroep. Handleiding voor de professionele stemgebruiker en is er tegelijk een aanvullende herziening van. De aandacht voor de stem bij professionele stemgebruikers blijft toenemen. Dit blijkt ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Taalontwikkelingsstoornissen

Taalontwikkelingsstoornissen ISBN: 9789044129540
Auteur(s): Chris de Bal, Ellen van den Heuvel, Eric Manders
Omschrijving: Over het boek: Taalontwikkelingsstoornissen zijn zeer heterogeen, zowel in de verschijningsvormen als wat betreft de ernst en de oorzaken. Bij de specifieke taalontwikkelingsstoornissen is op het eerste zicht voldaan aan alle voorwaarden om tot een normale ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Het (voor)beeldig brein

Het (voor)beeldig brein ISBN: 9789044130263
Auteur(s): Erik Robert, Anne-Sophie Beeckman, Evy Visch-Brink
Omschrijving: Over het boek. De gemeenschappelijke band die de drie redacteurs van 'Het voorbeeldige brein' verbindt, is meer dan hun passie voor taal en hersenen. Zij vragen zich af hoe nieuwe technologische inzichten een meerwaarde kunnen bieden aan de gangbare ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Moeilijke letters lezen - Oefenbladen dyslexie

Moeilijke letters lezen - Oefenbladen dyslexie ISBN: 9789033489471
Auteur(s): Betty Vleeschouwer
Omschrijving: Kinderen met zeer ernstige dyslexie hebben de ganse basisschool nodig om te leren lezen, terwijl alle leesniveaus normaliter in het 4de leerjaar (groep 6) verworven zijn. Dit boek richt zich tot logopedisten, remedial teachers, zorgcoördinatoren... ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Taalstoornissen bij meertalige kinderen

Taalstoornissen bij meertalige kinderen ISBN: 9789026518362
Auteur(s): Manuela Julien
Omschrijving: Bij de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen is het belangrijk om stil te staan bij de achtergrond van kinderen (en hun ouders). Taalstoornissen bij meertalige kinderen geeft inleidende informatie over de achtergrond van immigranten, de samenstelling ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dysartrie En Verbale Apraxie - Dyva-Onderzoek

Dysartrie En Verbale Apraxie - Dyva-Onderzoek ISBN: 9789026517679
Auteur(s): R. Dharmaperwira-Prins
Omschrijving: Dit boek behandelt de actuele ontwikkelingen op het gebied van de classificatie, het onderzoek naar en de behandeling van twee spraakstoornissen: dysartrie en apraxie. Er worden verschillende soorten dvsartrieën onderscheiden, die elk hun eigen kenmerken ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Slikstoornissen

Slikstoornissen ISBN: 9789026515668
Auteur(s): Jeri Logemann, vertaling Sandra Maks-Van der Veer en Eveline Wiarda-Rosen Jacobson
Omschrijving: Het boek Slikstoornissen is de Nederlandse vertaling van het standaardwerk van de Amerikaanse Jeri Logemann. Uiterst toegankelijk beschrijft Logemann de anatomie en fysiologie van het normale slikproces, technieken voor onderzoek van het slikproces en ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyscalculie En Rekenproblemen

Dyscalculie En Rekenproblemen ISBN: 9789461058324
Auteur(s): Marisca Milikowski
Omschrijving: Voor een leerling met dyscalculie is elke stap in het rekenen moeilijk. Wat een ander vanzelfsprekend of misschien een beetje lastig vindt, is voor dit kind een obstakel. In dit boek bespreekt rekendeskundige Marisca Milikowski de moeilijkheden – obstakels ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Prentenboek Moeilijke letters lezen

Prentenboek Moeilijke letters lezen ISBN: 9789033491832
Auteur(s): Betty Vleeschouwer
Omschrijving: In dit kleurrijk alfabetboekje worden de versjes gebundeld uit het boek Moeilijke letters lezen. Dit boek bevat echter meer dan de versjes bij de ”moeilijke letters”: je vindt er alle grafemen van onze taal. Elke klinker komt aan bod als korte en lange ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ontwikkelingsdysfasie

Ontwikkelingsdysfasie ISBN: 9789044129243
Auteur(s): Inge Zink, Mieke Breuls
Omschrijving: Over het boek:
Ontwikkelingsdysfasie (OD) is een complexe en hardnekkige stoornis in de verwerving van de mondelinge taal, zonder dat er direct aanwijsbare redenen voor zijn. Vaak voorkomende synoniemen zijn: specifieke taalontwikkelingsstoornis, ...

Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Evidence-Based Logopedie

Evidence-Based Logopedie ISBN: 9789031376001
Auteur(s): Hanneke Kalf, Joost de Beer
Omschrijving: Het up-to-date houden van het logopedisch handelen op basis van wetenschappelijke evidentie is de afgelopen jaren min of meer gemeengoed geworden binnen het beroep. Toch blijft ondersteuning daarbij gewenst: hoe en waar vind je snel bruikbare literatuur, ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Afwijkende Mondgewoonten

Afwijkende Mondgewoonten ISBN: 9789033424380
Auteur(s): E. Beyaert, K. Jansonius-Schultheiss, L. van Coppenolle
Omschrijving: Dit boek geeft in duidelijk verstaanbare wijze een overzicht van de oorzaken, gevolgen en behandeling van de diverse afwijkende mondgewoonten.
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Logopedie voor mensen met een verstandelijke beperking

Logopedie voor mensen met een verstandelijke beperking ISBN: 9789059317574
Auteur(s): Sophia Helmhout
Omschrijving: Logopedie voor mensen met een verstandelijke beperking is bedoeld voor studenten logopedie en logopedisten die zich willen verdiepen in de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Het boek besteedt aandacht aan de logopedische problemen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dialoog

Dialoog ISBN: 9789059314955
Auteur(s): nvt
Omschrijving: De logopedist draagt bij aan het participeren van mensen in het dagelijkse leven. Gezien het domein van het beroep betekent dit dat de logopedist zich zal inspannen om cliënten aan het woord te laten komen. In Dialoog worden verbanden gelegd tussen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Stemstoornissen

Stemstoornissen ISBN: 9789033431272
Auteur(s): R. Stes
Omschrijving: Het gebruik van de menselijke stem is een aangeleerd gedrag: van bij de geboorte leren we gaandeweg hoe en wanneer we onze stem kunnen gebruiken. Sommigen leren dit echter onvoldoende, op een foutieve manier of zelfs helemaal niet. Zo ontstaan stemstoornissen: ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Goed Gestemd Voor De Klas

Goed Gestemd Voor De Klas ISBN: 9789001757557
Auteur(s): Nauta T
Omschrijving: Bij lesgeven is de stem een onmisbaar instrument waaraan hoge eisen worden gesteld, zoals langdurig spreken en luid spreken. Dit boek bevat de informatie die leraren nodig hebben om hun stem gezond te houden. Studenten leren dat ze met minder spierspanning ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Kinderen die stotteren

Kinderen die stotteren ISBN: 9789085063896
Auteur(s): Ad Bertens, Jacqueline Weeda-Hageman
Omschrijving: Waarom stotteren kinderen, en wat is eraan te doen? Kinderen die stotteren is een toegankelijk en bemoedigend boek over stotteren bij kinderen waarin zowel de theorie als de praktijk uitgebreid aan bod komt. Stotteren is vaak een raadselachtig fenomeen. ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Letterkabouter

Letterkabouter ISBN: 9789033458200
Auteur(s): M. Schelkens
Omschrijving: "Dat is saai" en "Dat wil ik niet doen" zijn uitspraken die we vaak horen bij kinderen met spellingproblemen. Voor veel van hen is het erg moeilijk om gemotiveerd en geïnteresseerd te blijven. Ze haken af in de klas, willen thuis niet meer oefenen of willen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Rekenproblemen En Dyscalculie

Rekenproblemen En Dyscalculie ISBN: 9789056376604
Auteur(s): A. Ruijssenaars
Omschrijving: Rekenproblemen en dyscalculie is voor ons taalgebied het enige handboek dat een overzicht geeft van de belangrijkste achtergronden van een verantwoorde onderkenning en aanpak van (ernstige) problemen in rekenen/wiskunde. De auteurs bespreken de verschillende ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Goed gestemd

Goed gestemd ISBN: 9789020983524
Auteur(s): Christel Lacroix
Omschrijving: - Je bent stemmoe, hees of je hebt zelfs pijn ? - Je hebt een goede stem nodig voor je carrière ? - Je mompelt ? - Je roept veel, heel veel ? - Je spreekt een andere taal en wil af van dat typisch accent ? - Je droom ligt bij radio en tv ? - Je vraagt ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Vervelend Dat Ik Stotter, Maar Niets Te Vertellen Hebben Is Nog Vervelender

Vervelend Dat Ik Stotter, Maar Niets Te Vertellen Hebben Is Nog Vervelender ISBN: 9789089543189
Auteur(s): Richard Heeres
Omschrijving: Circa 175.000 Nederlanders hebben moeite om goed uit hun woorden te komen. Is stotteren vervelend? De meeste stotteraars vinden van wel. Maar het echte stotterprobleem schuilt onder de oppervlakte: de angst om te spreken. De telefoon niet durven opnemen, ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen

Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen ISBN: 9789058980045
Auteur(s): S.M. Goorhuis-Brouwer
Omschrijving: De ontwikkeling van het taalgebruik is verbonden met de cognitieve, de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit proces van in elkaar grijpende factoren is zo gecompliceerd dat er heel verschillende taalproblemen en taalstoornissen kunnen ontstaan. ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Afasie

Afasie ISBN: 9789031390298
Auteur(s): Roelien Bastiaanse
Omschrijving: Afasie is een taalstoornis ten gevolge van hersenletsel, bijvoorbeeld na een beroerte. Iemand die lijdt aan afasie kan niet meer normaal over zijn taalvermogen beschikken en zal daardoor communicatieproblemen ondervinden die niet alleen grote gevolgen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Woorden Te Kort

Woorden Te Kort ISBN: 9789044127461
Auteur(s): Renée van Meenen en Fleur van Heijningen
Omschrijving: Over het boek: Taal is niet altijd vanzelfsprekend. Als je afasie hebt of je leert Nederlands als tweede taal kan het moeilijk zijn om te communiceren. In een groepsbehandeling heb je dan bij uitstek de mogelijkheid om je taalvaardigheden te verbeteren. ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Kinderen met dyscalculie

Kinderen met dyscalculie ISBN: 9789085063681
Auteur(s): Annemie Desoete, Tom Braams
Omschrijving: Niet iedereen leert even makkelijk rekenen. Ook volwassenen met een goede opleiding kunnen van eenvoudige sommetjes in de war raken. Dit boek over dyscalculie (rekenstoornis) is een hulpmiddel bij het leren rekenen en de begeleiding van leerlingen. In ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Stotteren - Van theorie naar therapie

Stotteren - Van theorie naar therapie ISBN: 9789046902165
Auteur(s): Mies Bezemer / Jan Bouwen / Coen Winkelman
Omschrijving: Stotteren van theorie naar therapie Stotteren is een complexe communicatiestoornis die niet altijd eenvoudig te verklaren of te behandelen is. In Stotteren - Van theorie naar therapie worden stotteren en stottertherapie beschreven met aandacht voor ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

PSV- Percentage spraakverstaanbaarheid bij kinderen. Beoordeling en meting verstaanbaarheid van de spraak. Handleiding + Testboek

PSV- Percentage spraakverstaanbaarheid bij kinderen. Beoordeling en meting verstaanbaarheid van de spraak. Handleiding + Testboek ISBN: 9789044128987
Auteur(s): Romain Buekers
Omschrijving: Over het boek: Kinderen ondernemen vanaf heel vroege leeftijd pogingen om zich verstaanbaar te maken. Het ene kind is daar al wat succesvoller in dan het andere. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er al enige tijd behoefte aan een objectieve maat en een ...
Meer info

Articulatie In De Praktijk

Articulatie In De Praktijk ISBN: 9789033440304
Auteur(s): Greet Huybrechts
Omschrijving: Deze volledig herwerkte uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de medeklinkers of consonanten van het Nederlands. Alle medeklinkers en hun verbindingen worden doorlopen in begin-, midden- en eindpositie en zowel in lettergrepen en woorden ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Asperger In Beeld

Asperger In Beeld ISBN: 9789077671597
Auteur(s): Inge Verstraete, Patricia M. Bouwhuis-Ooyevaar
Omschrijving: Met veel humor geven deze strips inzicht in het denken en handelen van een leerling met Asperger (of pdd-nos). Daarnaast zijn er op subtiele wijze instructies verwerkt die een docent of klasgenoot kan gebruiken om de communicatie met een persoon met Asperger ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

DCD-Hulpgids Voor Leerkrachten

DCD-Hulpgids Voor Leerkrachten ISBN: 9789077671535
Auteur(s): Eelke van Haeften
Omschrijving: Meer dan ooit krijgen leerkrachten te maken met zorgleerlingen. Het is, zeker in het kader van Passend Onderwijs, de taak van leerkrachten om al deze kinderen met hun individuele behoeften op een passende manier les te geven. Als je bedenkt dat ongeveer ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Slikstoornissen Bij Volwassenen

Slikstoornissen Bij Volwassenen ISBN: 9789031350605
Auteur(s): Hanneke Kalf
Omschrijving: Veilige en gevarieerde voeding is niet alleen een voorwaarde voor een gezond bestaan, maar eten en drinken zijn ook onderdeel van veel sociale activiteiten. Moeizaam eten, knoeien of verlies van speeksel kunnen patiënten en hun gezelschap gemakkelijk in ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Geef Me De 5 + CD-Rom

Geef Me De 5 + CD-Rom ISBN: 9789075129649
Auteur(s): Colette de Bruin
Omschrijving: 'Geef me de 5'is geschreven naar ouders en opvoeders toe. Een kind met autisme op voeden en begeleiden, HOE doe je dat? Daar gaat dit boek over. Het is geschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die het kind met autisme nodig heeft. ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Hoe Stotteren Ontstaat En Zich Ontwikkelt

Hoe Stotteren Ontstaat En Zich Ontwikkelt ISBN: 9789033475023
Auteur(s): Ronny Boey
Omschrijving: Ongeveer drie op honderd van de nieuwgeboren kinderen per jaar zullen tijdens hun ontwikkeling stotteren. Bij ongeveer één procent van de bevolking blijft het stotteren voortbestaan. Voor hen kan stotteren ongestadig evolueren tot een probleem dat de ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Omgaan Met Een Dysfatisch Kind Draaiboek

Omgaan Met Een Dysfatisch Kind Draaiboek ISBN: 9789044113785
Auteur(s): Riet Grauwels, Gerdi de Nooij
Omschrijving: Over het boek: Dysfatische ontwikkeling is een tot op heden veel te weinig erkende stoornis. Het stellen van een goede diagnose is niet eenvoudig en gebeurt maar al te vaak pas aan het eind van een lange rit langs verschillende onderzoeksteams. Gesprekken ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Broddelen: Een (on)begrepen stoornis

Broddelen: Een (on)begrepen stoornis ISBN: 9789046901458
Auteur(s): Coen Winkelman, Yvonne van Zaalen
Omschrijving: Broddelen is een spraakstoornis die vaker voorkomt dan stotteren en er gemakkelijk mee wordt verward. Een broddelende spreker spreekt en formuleert slordig en is vaak slecht te verstaan. De spreker begrijpt niet waarom hij niet goed overkomt en hijzelf ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ik ben niet perfect, nou èn!

Ik ben niet perfect, nou èn! ISBN: 9789077822401
Auteur(s): Riet Grauwels en Caroline Houmes
Omschrijving: Caroline Houmes beschrijft 6 kinderen met ernstige spraak en/of taalmoelijkheden. Riet Grauwels levert de theorie hierbij en geeft praktische adviezen. 'Hij merkt het natuurlijk wel als hij weer niet uitgenodigd wordt voor een feestje. Dat is in mijn ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Stemstoornissen

Stemstoornissen ISBN: 9789044121254
Auteur(s): M. De Bodt, L. Heylen, F. Mertens, P. Van de Heyning & J. Vanderwegen
Omschrijving: Dit boek is bedoeld voor logopedisten en NKO-artsen met bijzondere interesse voor stemstoornissen. Met zijn talrijke authentieke illustraties, grafieken en tabellen is het tevens een geschikt leerboek voor studenten. Professionelen zullen er vooral achtergrondinformatie ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Spreken over stotteren

Spreken over stotteren ISBN: 9789034193292
Auteur(s): Ronny Boey
Omschrijving: Vijftien jaar Vlaams wetenschappelijk onderzoek resulteert in dit boek in klare en gefundeerde antwoorden op tal van prangende vragen over stotteren. Het maakt niet uit of je hulpverlener bent, zelf stottert dan wel ouder bent van een stotterend kind. ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

De Nachtegaal en de Kraai. Een optimale stem binnen ieders bereik

De Nachtegaal en de Kraai. Een optimale stem binnen ieders bereik ISBN: 9789044122954
Auteur(s): F. de Jong, W. Decoster
Omschrijving: Wie de stem intens gebruikt, ervaart hoe sterk en hoe fijn ze de mondelinge communicatie kan regelen en beïnvloeden. Dat vraagt veel vaardigheden die in dit boek stapsgewijs aan bod komen: van het fijne horen van verschillen, over stemzorg en stemtechniek ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Babybabbels

Babybabbels ISBN: 9789033480867
Auteur(s): Floor Beinum, Hullenaar-Doppen 't
Omschrijving: Meer en meer is het inzicht gegroeid dat al in het eerste levensjaar van een kind de fundamenten gelegd worden voor het spreken en dat die fundamenten van wezenlijk belang zijn voor de hele verdere spraak- en taalontwikkeling. Inzicht in die opbouw kan ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen ISBN: 9789023247470
Auteur(s): Lenie van den Engel-Hoek
Omschrijving: Jonge kinderen hebben soms problemen met eten, drinken en/of slikken. De oorzaken daarvoor variëren sterk, van vroeggeboorte, anatomische of motorische problemen in het mondgebied tot langdurige sondevoeding en/of lichamelijke aandoeningen. Op basis van ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Beginnende communicatie

Beginnende communicatie ISBN: 9789026516832
Auteur(s): Leen van den Dungen
Omschrijving: Therapieprogramma voor communicatieve functies in de prevebale en vroegverbale fase. Met Beginnende Communicatie kunnen communicatieve functies op speelse en flexibele wijze worden aangeleerd. Het is een therapieprogramma waarmee therapeuten en ouders ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen + CD-ROM

Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen + CD-ROM ISBN: 9789062834990
Auteur(s): Leen van den Dungen
Omschrijving: Verantwoording van behandeldoelen tos & behandelsuggesties voor kinderen met een taalniveau van 0 tot 6 jaar Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen + CD-ROM Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen krijgen al decennialang veel ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

 

Boeken voor ouders - ontwikkeling van kinderen

Handboek Voor Vaders

Handboek Voor Vaders ISBN: 9789048817429
Auteur(s): Beau Erven van Dorens
Omschrijving: Dit is een handboek voor vaders. Omdat vaders er mogen zijn. Je kunt op ze klimmen, ze hebben borsthaar en ze maken grapjes. Ze bouwen hutten, steken graag iets in de fik en geven altijd meer snoep dan gezond is. Dit is geen boek over kinderen, dit is ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Het Ik-Ben-Lekker-Boos-Boekje

Het Ik-Ben-Lekker-Boos-Boekje ISBN: 9789033489976
Auteur(s): Rose-Marie Hendrikx
Omschrijving: Boosheid, ... een gevoel dat iedereen kent, maar waarover men vaak niet spreekt en waarmee men niet goed weet wat aan te vangen. Het ik-ben-lekker-boos-boekje doorbreekt dit taboe op een heel eigen, frisse manier. Als uitgangspunt geldt dat boosheid ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Opstandig, Dwars en Driftig

Opstandig, Dwars en Driftig ISBN: 9789088500725
Auteur(s): Coby Hartog-Polkerman
Omschrijving: Kinderen met ODD en CD zijn opstandig, dwars en driftig. Ze hebben veel moeite om hun emoties te beheersen en krijgen daardoor driftaanvallen. Vaak lopen ze tegen allerlei problemen aan op school, thuis en in sociale situaties. ODD en CD zijn onzichtbare ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ik Heb Ook Wat Te Vertellen!

Ik Heb Ook Wat Te Vertellen! ISBN: 9789088500336
Auteur(s): Martine Delfos
Omschrijving: Pubers zijn meesters in communicatie, meedogenloos afstraffend als je niet echt in contact met hen treedt. Echt communiceren met pubers is dynamisch en verrijkend, maar je moet wel de juiste houding aannemen en de juiste toon aanslaan. In haar boek ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ongedwongen Kind

Ongedwongen Kind ISBN: 9789060208014
Auteur(s): Aletha Solter
Omschrijving: Ouders en opvoeders die inzicht willen krijgen in wat er bij het jonge kind gevoelsmatig allemaal speelt, zullen dit boek geboeid lezen en daarna met meer ontspanning en plezier het kind tijdens de eerste opvoedingsjaren begeleiden. Pas als je begrijpt ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Zit Stil!

Zit Stil! ISBN: 9789020997163
Auteur(s): Theo Compernolle
Omschrijving: Vele tienduizenden ouders en leerkrachten hebben sinds het verschijnen van de eerste editie van Zit stil! dankbaar gebruik gemaakt van deze basisgids voor het omgaan met overbeweeglijke kinderen. Voor deze nieuwe editie werd het boek aangevuld met ...
Meer info

Zit Stil

Zit Stil ISBN: 9789020944549
Auteur(s): Theo Compernolle
Omschrijving: 'Handleiding' voor het opvoeden van overbeweeglijke en gedragsmoeilijke kinderen Vele tienduizenden ouders en leerkrachten hebben sinds het verschijnen van de eerste editie van Zit stil! dankbaar gebruik gemaakt van deze gids om meer inzicht te krijgen ...
Meer info

Oei, Ik Groei!

Oei, Ik Groei! ISBN: 9789021549620
Auteur(s): F.X. Plooij, H. van de van de Rijt
Omschrijving: Het is een volkswijsheid en een wetenschappelijk gegeven dat kinderen lichamelijk niet geleidelijk maar met schokken groeien. Ook mentaal groeit je baby met sprongen. Zo'n sprong wordt aangekondigd door de drie H's: Hangerigheid, Huilerigheid, en Humeurigheid. ...
Meer info

Praten Doe Je Met Zijn Tweeen

Praten Doe Je Met Zijn Tweeen ISBN: 9789066659704
Auteur(s): E. Pepper, E. Weitzman
Omschrijving: Praten doe je met zijn tweeën is een boek voor ouders en verzorgers van jonge kinderen die extra hulp nodig hebben bij de ontwikkeling van hun spraak en taal. Dit boek leert je methodes en vaardigheden die je dagelijks kunt gebruiken in de interactie met ...
Meer info

Stap Voor Stap

Stap Voor Stap ISBN: 9789020991901
Auteur(s): Liesbeth Verhoeven
Omschrijving: Hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van je kind? Heel wat kinderen kampen met een motorische achterstand, zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek. Liefst één op de drie kleuters blijkt bijzonder zwak te presteren. Geen wonder: stoepen ...
Meer info

Groot worden

Groot worden ISBN: 9789020983579
Auteur(s): Katrien Struyven, Marlies Baeten, Eline Sierens
Omschrijving: De nieuwe editie van Groot worden is een onmisbare handleiding voor iedereen die met kinderen samenleeft en -werkt: (toekomstige) leerkrachten, opvoeders (in de kinderopvang, jeugdbeweging, …), verzorgers (in de verpleegkunde, kinesitherapie, logopedie) ...
Meer info

 

Boeken Dyslexie

Dyslexie en moderne vreemde talen

Dyslexie en moderne vreemde talen ISBN: 9789044129779
Auteur(s): Gitte Boons, Wim Tops
Omschrijving: Over het boek: Het leren van moderne vreemde talen op de lagere en de middelbare school is voor leerlingen met dyslexie vaak een grote uitdaging. Met dit boek willen de auteurs handvatten aanreiken voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie bij ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyslexie: Stoornis Of Intelligentie

Dyslexie: Stoornis Of Intelligentie ISBN: 9789085750499
Auteur(s): Sjan Verhoeven
Omschrijving: Over het boek: Dat dyslectici een groot probleem hebben met de taal, is vaak maar al te duidelijk. Taal is in onze maatschappij een overheersend gegeven dat bijna al onze interactie met elkaar bepaalt. Als iemand dan niet zo goed is in het automatiseren ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Gekleurde letters - Lettres de couleur

Gekleurde letters - Lettres de couleur ISBN: 9789033489563
Auteur(s): Katrien Horions
Omschrijving: Oefenprogramma voor lees- en spellingproblemen Frans. Interculturele communicatie wordt alsmaar belangrijker. Kunnen communiceren in één of twee wereldtalen zoals Engels of Frans is dan ook een meerwaarde. Leerlingen met dyslexie hebben een beperkte ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Autisme Bij Jonge Kinderen

Autisme Bij Jonge Kinderen ISBN: 9789079729722
Auteur(s): Geraldine Dawson, Laurie Vismara, Sally Rogers
Omschrijving: Ouders kunnen een grote rol spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen met autisme. Recent onderzoek laat zien dat ouders al vanaf heel jonge leeftijd allerlei vaardigheden van hun kind optimaal kunnen stimuleren. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dwaalspoor Dyslexie

Dwaalspoor Dyslexie ISBN: 9789002252198
Auteur(s): Erik Moonen
Omschrijving: In ‘Dwaalspoor dyslexie’ legt prof. dr. Moonen de vinger op de (onderwijs)wonde door aan te tonen hoe bestaande methoden voor leren lezen en schrijven lagereschoolkinderen dyslectisch maken. Maar het boek biedt ook een alternatief. Professor Moonen werkte ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Dyslexie En Touwtjespringen

Dyslexie En Touwtjespringen ISBN: 9789460150388
Auteur(s): Marijke van Vuure
Omschrijving: Oefenen en nog eens oefenen heeft vaak geen zin wanneer een kind moeite heeft met lezen. Meestal is er geen vooruitgang omdat de oorzaak niet is opgelost. Om te leren lezen is een goede ontwikkeling van de motoriek nodig en een goede samenwerking van meerdere ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Psycho-educatie bij dyslexie

Psycho-educatie bij dyslexie ISBN: 9789044129045
Auteur(s): Nadja Brocatus, Kathleen Vermeersch
Omschrijving: Over het boek: Heel wat kinderen met dyslexie ontwikkelen ook psychische klachten, zoals een negatief zelfbeeld, faalangst, depressiviteit, problemen met leeftijdsgenoten… Of ze die inderdaad ontwikkelen, heeft te maken met hoe zijzelf en hun omgeving ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ik Leer Anders

Ik Leer Anders ISBN: 9789081613514
Auteur(s): Agnes Oosterveen-Hess
Omschrijving: Praktisch werkboek Ik leer anders voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen, dyslexie, ADHD of ADD. “Er zit meer in, dan er uit komt”. Dit wordt vaak gezegd over leerlingen die onvoldoende presteren op school. Zij hebben een leerachterstand ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Ik ben dyslectisch

Ik ben dyslectisch ISBN: 9789085065821
Auteur(s): Daphne Jansen Adriaans
Omschrijving: Over dyslexie is veel geschreven, maar altijd door ‘derden’. In Ik ben dyslectisch komen degenen die er het meest mee te maken hebben aan het woord: de dyslectische kinderen zelf. In Ik ben dyslectisch laat de auteur in acht uitgebreide portretten ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Kinderen Met Dyslexie

Kinderen Met Dyslexie ISBN: 9789053523391
Auteur(s): Tom Braams
Omschrijving: Dyslexie leidt doorgaans tot lees- en spellingsproblemen, maar ook andere problemen, zoals gedragsproblemen en faalangst, kunnen het gevolg zijn. Dit boek geeft nuttige informatie en praktische adviezen voor ouders en verzorgers. In alle hoofdstukken vertellen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Leesproblemen En Dyslexie In Beeld

Leesproblemen En Dyslexie In Beeld ISBN: 9789044119732
Auteur(s): M. Janssen, R. Kleijnen
Omschrijving: Allen die werk willen maken van begeleiding van dyslexie of leesproblemen en bijbehorend zorgbeleid hebben grote behoefte aan voorbeelden van 'good practice'. In dit pakket vindt u in totaal bijna drie uur beeldmateriaal in 36 filmfragmenten (3-9 minuten) ...
Meer info

De Dyslexie Survival Gids

De Dyslexie Survival Gids ISBN: 9789059325166
Auteur(s): Annemie de Bondt, Luc Descamps
Omschrijving: De Dyslexie Survivalgids legt aan kinderen uit wat dyslexie is en hoe je ermee kunt omgaan. In het boekje vind je: wat dyslexie betekent, welke gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken; hoe je ook op school het best kunt geholpen worden; ...
Meer info

Therapie Bij Dysorthografie En Dyslexie

Therapie Bij Dysorthografie En Dyslexie ISBN: 9789044123456
Auteur(s): Ludo Cuyvers
Omschrijving: Over het boek: Dysorthografie (problemen hebben met spellen) en dyslexie (problemen hebben met lezen) komen in de meeste gevallen samen voor en worden daarom samen behandeld. Dit boek licht recente visies op de behandeling van dysorthografie en dyslexie ...
Meer info

Schrijven Met Dyslexie

Schrijven Met Dyslexie ISBN: 9789085750406
Auteur(s): Léon Biezeman
Omschrijving: Over het boek: Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met dyslexie minder moeite hebben met deze beperking dan hun omgeving, maar dat er wel schroom is over het niet foutloos kunnen schrijven en lezen. Deze schroom kan mensen met dyslexie remmen, en dat ...
Meer info

Leren met dyslexie 2 Reflectie

Leren met dyslexie 2 Reflectie ISBN: 9789085750192
Auteur(s): Léon Biezeman
Omschrijving: Over het boek: Dit boek interpreteert en trekt conclusies uit de onderzoeksresultaten van de internet-enquête. Zo rijst de vraag of het op basis van die nieuwe kennis mogelijk is om een nieuwe manier van leren te ontwikkelen? Het aandachtsgebied moet ...
Meer info

Ik heb dyslexie, nou en!

Ik heb dyslexie, nou en! ISBN: 9789031361496
Auteur(s): Ilonka De Groot
Omschrijving: Er zijn veel boeken over dyslexie in geschreven taal. Dit is een boek met een overzichtelijke uitleg over wat dyslexie kan inhouden. "Ik heb dyslexie, nou en!" maakt de vertaalslag van theorie naar praktijk. Dit prentenboek vertelt het verhaal van een ...
Meer info

Ik schreif faut, omgaan met dyslexie

Ik schreif faut, omgaan met dyslexie ISBN: 9789020944518
Auteur(s): Martine Ceyssens
Omschrijving: Auteur Martine Ceyssens is logopediste en begeleidt in haar praktijk dyslectische kinderen. Zij wil met haar boek ouders en leerkrachten concrete tips en hulpmiddelen aanreiken om hun kinderen op een waardevolle manier te ondersteunen. Men schat dat ...
Meer info

Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk

Jongvolwassenen met dyslexie. Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk ISBN: 9789033479274
Auteur(s): Astrid Geudens, Dieter Baeyens, Kirsten Schraeyen
Omschrijving: Voor jongvolwassenen met dyslexie vormt studeren een enorme uitdaging. Grote gevolgen voor de student en zijn of haar omgeving zijn jammer genoeg niet uit te sluiten maar studeren met dyslexie is wel haalbaar. Tot op heden is er echter te weinig aandacht ...
Meer info

Mijn Kind Heeft Dyslexie

Mijn Kind Heeft Dyslexie ISBN: 9789020974355
Auteur(s): Martine Ceyssens
Omschrijving: In iedere klas van de basisschool zitten gemiddeld 1 à 2 leerlingen met dyslexie. Ik schreif faut is dé klassieker over dyslexie, met vele praktische oefeningen die ouders en leerkrachten samen met het kind kunnen uitvoeren. Met overzichtelijke schema's, ...
Meer info

Handboek Dyslexie Compenseren

Handboek Dyslexie Compenseren ISBN: 9789085750383
Auteur(s): Leon Biezeman
Omschrijving: Over het boek: Uit de praktijk blijkt dat mensen met dyslexie in de structuren van hun leerprocessen niet verschillen van mensen zonder dyslexie. Mensen met dyslexie hebben echter moeite met het geschreven of te schrijven woord en omdat kennis en leerstof ...
Meer info

Leren met dyslexie - Deel 1: Onderzoek

Leren met dyslexie - Deel 1: Onderzoek ISBN: 9789085750185
Auteur(s): L. Biezeman
Omschrijving: Over het boek: Hoe leren met mensen met dyslexie in het basis- en voortgezet onderwijs? Dit in beeld brengen was het doel van de internet-enquête die aan de basis ligt van dit onderzoek. De auteur vroeg aan mensen met dyslexie een antwoord op vragen als: ...
Meer info

 

Boeken Psychologie / Diverse

Leuke Verjaardagsideeen Voor Meisjes

Leuke Verjaardagsideeen Voor Meisjes ISBN: 9789461880994
Auteur(s): Maria-Regina Altmeyer, Michael Alemeyer
Omschrijving: Home & Hobby: Leuke verjaardagsideeën voor meisjes Lang zal ze leven! De verjaardag van een kind is het spannendste feest van het jaar: een jaar ouder en veel lieve mensen die het willen vieren. Bij een echte meisjesverjaardag horen natuurlijk haar beste ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

100 Dingen Om Onderweg Te Doen Voor Jonge Kinderen

100 Dingen Om Onderweg Te Doen Voor Jonge Kinderen ISBN: 9781409530848
Auteur(s): nvt
Omschrijving: In dit doosje zitten kaarten waarop je kunt puzzelen, tekenen, dingen zoeken en nog veel meer. De inkt van de pen is uitwisbaar, dus je kunt de kaarten steeds opnieuw gebruiken. Vanaf 5 jaar.
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Het Grote Kindertekenboek

Het Grote Kindertekenboek ISBN: 9789021338323
Auteur(s): Alex Bernfels
Omschrijving: Met dit boek leren kleine kinderhanden om de overgang te maken van de eerste ongecontroleerde krassen naar het doelgericht lijnen te tekenen. Stapsgewijs worden de tekening opgebouwd met behulp van eenvoudige basisvormen zoals cirkels, rechthoeken en ovalen. ...
Meer info

Superleuke Iq Test Voor Kinderen 8 10 Jaar

Superleuke Iq Test Voor Kinderen 8 10 Jaar ISBN: 9789044714272
Auteur(s): Son Tyberg
Omschrijving: Ontdek hoe slim je bent en test je: algemene kennis - taalvaardigheid - ruimtelijk inzicht - logisch denkvermogen. Met dit boek beleef je heel wat denkplezier. Het bevat maar liefst 400 vragen, ingedeeld in 4 niveaus. Taal, rekenen en een heleboel andere ...
Meer info

Reuzeleuke Iq Test Voor Kinderen 7 8J

Reuzeleuke Iq Test Voor Kinderen 7 8J ISBN: 9789044715675
Auteur(s): nvt
Omschrijving: Ontdek hoe slim je bent en test je: * algemene kennis * taalvaardigheid * rekenkundig inzicht * logisch denkvermogen Hoe goed ben jij goed in het oplossen van puzzels en raadsels? Los de vragen in dit boek op en ontdek hoe slim je wel bent! ...
Meer info

Spelletjes Van 3 Minuten Om Kinderen Te Motiveren

Spelletjes Van 3 Minuten Om Kinderen Te Motiveren ISBN: 9789088400278
Auteur(s): Kathy Paterson
Omschrijving: Er zijn talloze momenten tijdens een les dat de aandacht van de leerlingen wegzakt. Beter dan vermaningen of straf werkt dan het inzetten van een van deze spelletjes: ook midden in de les! Het resultaat lijkt soms op magie: onmiddellijk is de concentratie ...
Meer info

Ketnet 365 X Knutselen Met Papier En Karton

Ketnet 365 X Knutselen Met Papier En Karton ISBN: 9789002244148
Auteur(s): Fiona Watt
Omschrijving: Magazines, reclamebladen, kartonnen dozen, wc-rolletjes… je schrikt ervan hoeveel papier en karton er thuis voor het rapen ligt. En met de 365 creatieve projecten in dit fantastische knutselboek tover je al deze materialen om tot prachtige knutselwerkjes. ...
Meer info

Het Vollehoofdenboek

Het Vollehoofdenboek ISBN: 9789033479403
Auteur(s): Linde Kraijenhoff
Omschrijving: Een vol hoofd is een hoofd waar niks meer bij kan. Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wilt zeggen. Ook samenwerken of samen ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Hoog Sensitieve Personen

Hoog Sensitieve Personen ISBN: 9789400502475
Auteur(s): Elaine N. Aron
Omschrijving: Word je makkelijk verliefd, maar ben je tegelijkertijd bang voor intimiteit? Word je moe van al die opmerkingen dat je 'te gevoelig' bent? Heb je moeite om respect op te brengen voor je meer rationele partner? Of heb je al besloten dat liefde voor jou ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Het Leven, Een Handleiding

Het Leven, Een Handleiding ISBN: 9789045023892
Auteur(s): Stephen Grosz
Omschrijving: Als je leven in het honderd loopt, en je de grip op de zaken verliest, is het soms goed je verhaal te doen bij een professionele toehoorder. Sommige mensen kiezen er in zo'n geval voor om in psychoanalyse te gaan, bijvoorbeeld bij de Engelse psychoanalyticus ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Alle Katten Hebben Asperger

Alle Katten Hebben Asperger ISBN: 9789077671344
Auteur(s): Kathy Hoopmann
Omschrijving: Ontroerend, vol humor en informatief: Alle katten hebben Asperger laat de mooie en moeilijke kanten zien van het opvoeden van kinderen met autisme. De lezer krijgt door dit boek informatie over het syndroom van Asperger en zal ook de positieve kanten ervan ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Wervelwind Niet Adhd, Wel Bipolair

Wervelwind Niet Adhd, Wel Bipolair ISBN: 9789033459696
Auteur(s): F. de Fever
Omschrijving: Sheherazade en Seppe gedragen zich erg druk, onrustig, hyperactief, impulsief en ze hebben ook aandacht- en concentratieproblemen. Ouders en leerkrachten zien geen uitweg meer. Lijden die kinderen aan ADHD, vragen ze zich af. En hoe moeten ze worden aangepakt? De ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Wij Zijn Ons Brein

Wij Zijn Ons Brein ISBN: 9789025435226
Auteur(s): Dick Swaab
Omschrijving: Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier waar je je leven lang niet meer vanaf komt. Dick Swaab volgt in Wij zijn ons brein de mens vanaf de conceptie tot en met de ...
Meer info
Klik hier om te bestellen via BOL.COM

Mijn Kind Heeft DCD

Mijn Kind Heeft DCD ISBN: 9789020971781
Auteur(s): Griet Dewitte, Paul Calmeyn
Omschrijving: Heeft je kind problemen met de uitvoering van zijn dagelijkse bezigheden, omdat het motorisch onder het te verwachten niveau zit dat bij zijn leeftijd hoort? Loopt, kruipt, zit het moeilijker dan andere kinderen? Laat het makkelijker dingen vallen, is ...
Meer info

Raadgever Kinderen- Adhd

Raadgever Kinderen- Adhd ISBN: 9789044727302
Auteur(s): Ettrich, Christine
Omschrijving: Praktische opvoedingstips - doeltreffende therapieen - leuke bewegingsspelletjes - effectieve concentratieoefeningen Uw kind heeft ADHD. Na een vaak moeizame reis van de ene dokter naar de andere werd eindelijk een deskundige diagnose gesteld. Hoewel die ...
Meer info

Adhd?! Wat Nu?

Adhd?! Wat Nu? ISBN: 9789077671450
Auteur(s): Bernadette Goede, Sylvia 't Hof
Omschrijving: ADHD?! Wat nu? Een praktische wegwijzer voor ouders Wanneer er een vermoeden is van ADHD bij uw kind, breekt er voor u als ouders een onzekere periode aan. In dit boek vindt u praktische en toegankelijke informatie over het diagnosetraject en wat ...
Meer info

De Hoogsensitiviteit Survivalgids

De Hoogsensitiviteit Survivalgids ISBN: 9789059326125
Auteur(s): An Michiels, Luc Descamps
Omschrijving: Ben je snel ontroerd? Heb je bergen fantasie? Is eerlijkheid voor jou van het allergrootste belang? Merk je vaak heel veel details op? Ben je gevoelig voor de stemming van anderen? Ben je geregeld overprikkeld? Hou je van stilte en rust? Voel je je soms ...
Meer info

Mijn Kind Is Hooggevoelig

Mijn Kind Is Hooggevoelig ISBN: 9789020997255
Auteur(s): Ilse van den Daele, Linda T'kindt
Omschrijving: 15 tot 20 procent van alle kinderen is hooggevoelig. Zij hebben een specifieke aanpak nodig. Hooggevoeligheid (ook wel hoogsensitiviteit of HSP - highly sensitive person - genoemd) komt heel vaak voor, maar er is relatief weinig over geweten. Wat is hooggevoeligheid ...
Meer info

How2Talk2Kids Broers En Zussen Zonder Rivaliteit

How2Talk2Kids Broers En Zussen Zonder Rivaliteit ISBN: 9789081240024
Auteur(s): A. Faber, E. Mazlish
Omschrijving: Het voortdurende gekibbel en geruzie tussen broers en zussen kan je als ouder tot wanhoop drijven. Toch kun je hier als ouder wel degelijk iets aan doen! How2talk2kids Broers en zussen zonder rivaliteit biedt concrete en direct toepasbare vaardigheden ...
Meer info

How2Talk2Kids

How2Talk2Kids ISBN: 9789081240017
Auteur(s): Adele Faber, Elaine Mazlish
Omschrijving: 'Ik ga niet naar mijn kamer. Je bent niet de baas over mij' 'Je doet gewoon wat ik zeg en daarmee uit' Na dit bekende tafereel voelen zowel kind als opvoeder zich boos. Gelukkig kan het ook anders. Adele Faber en Elaine Mazlish hebben een respectvolle ...
Meer info

Sleutel Tot Zelf-Bevrijding

Sleutel Tot Zelf-Bevrijding ISBN: 9789075849325
Auteur(s): Christiane Beerlandt
Omschrijving: Dit boek beschrijft zeer diepgaand, in een voor iedereen begrijpelijke taal, de psychische, emotionele oorsprong van ongeveer 1100 ziekten (van buikpijn tot griep, van allergieën tot kanker). Het beschrijft ook de symbolische, psychologische betekenis ...
Meer info

Hoe Breng Ik Mijn Kind Structuur Bij

Hoe Breng Ik Mijn Kind Structuur Bij ISBN: 9789020965186
Auteur(s): Wendy Peerlings
Omschrijving: Steeds meer kinderen hebben moeite om hun leven te organiseren: hun kamer is een puinhoop, ze kunnen zich niet concentreren op hun huiswerk en vergeten honderd en een dingen. Met dit boek kun je als ouder je kind opnieuw orde en rust leren vinden. Met ...
Meer info

Hoog Sensitieve Personen In De Liefde

Hoog Sensitieve Personen In De Liefde ISBN: 9789029579629
Auteur(s): Elaine Aron
Omschrijving: Hoog Sensitieve Personen In De Liefde In het boek 'Hoog Sensitieve Personen In De Liefde' beschrijft auteur Elaine Aron de problemen die hoog sensitieve personen ondervinden in de relatievorming en specifiek in een liefdesrelatie. Dit boek geeft ...
Meer info

Live, Love & Laugh

Live, Love & Laugh ISBN: 9789089312273
Auteur(s): Martine Prenen
Omschrijving: Televisiepresentatrice Martine Prenen is weer helemaal terug. En hoe! Zelfbewuster, doortastender en gezonder dan ooit. Na een vier jaar durende opleiding aan de Levensschool in Tongerlo, mag zij zich trots gezondheidscoach noemen. “Wat ik daar allemaal ...
Meer info

Stop Met Aardig Zijn

Stop Met Aardig Zijn ISBN: 9789077942161
Auteur(s): Thomas d'Ansembourg
Omschrijving: Waarom doen we ons anders voor dan we zijn? Meestal zo aardig en vriendelijk? Waarom doen we zo ons best om aan de verwachtingen van anderen te voldoen? Vaak maakt dit ons alleen maar ongelukkig. We geven niet aan wat we voelen of willen en krijgen dus ...
Meer info

Het Slimme Organizing Boek

Het Slimme Organizing Boek ISBN: 9789020997781
Auteur(s): Sara van Wesenbeeck
Omschrijving: Sara Van Wesenbeeck ontmaskert spullenmagneten, papiermonsters en tijdvreters en zet je op een spullendieet. Aan de hand van concrete voorbeelden, praktische tips en verfrissende inzichten toont ze stap voor stap hoe je je organisatiestijl kunt bijsturen, ...
Meer info

Denk goed, voel je goed

Denk goed, voel je goed ISBN: 9789057122316
Auteur(s): Paul Stallard, Spencer Smith
Omschrijving: Denk goed voel je goed is een nieuwe en baanbrekende methode voor het toepassen van cognitieve gedragstherapie (CGT) bij kinderen en jongeren met bijvoorbeeld depressie, angst- of dwangstoornis of posttraumatische stressstoornis. De materialen zijn ...
Meer info

Het Hoog Sensitieve Kind

Het Hoog Sensitieve Kind ISBN: 9789063053833
Auteur(s): Elaine Aron
Omschrijving: Jarenlange ervaring als psychotherapeute en eigen onderzoek heeft aangetoond dat een Hoog Sensitief Kind (HSK) bedachtzamer en gevoeliger is, en makkelijker overmand raakt door heftige emoties dan het gemiddelde kind. Hoewel een HSK vaak creatief en ...
Meer info

Ik Kan Zijn Wie Ik Wil

Ik Kan Zijn Wie Ik Wil ISBN: 9789089241528
Auteur(s): Peter Vercauteren
Omschrijving: Peter is erg verlegen en maakt niet gemakkelijk vriendjes. De hele dag speelt hij in zijn eentje. Op bepaalde momenten kan hij echter plotseling uitbarsten in een passie die voor ‘buitenstaanders’ naar arrogantie nijgt, bijvoorbeeld als het over de weinige ...
Meer info

Omgaan Met Bloosangst

Omgaan Met Bloosangst ISBN: 9789031383993
Auteur(s): A.A.P. van Emmerik, C. Dijk, P. de Jong
Omschrijving: Iedereen bloost wel eens en bijna niemand vindt het prettig om te blozen. Sommige mensen vinden blozen zo vervelend dat ze er een angst voor ontwikkelen. Bloosangst kan iemands leven erg belemmeren. Mensen met bloosangst vermijden veel situaties uit angst ...
Meer info

Hoog Sensitieve Personen

Hoog Sensitieve Personen ISBN: 9789063053352
Auteur(s): Elaine Aron
Omschrijving: Dit boek is al voor velen een eye opener geweest. Klachten waar men zich jarenlang voor schaamde werden ineens in een verrassend nieuwe en heldere context geplaatst. Hoog Sensitieve Personen bevat tips en adviezen voor het omgaan met overgevoeligheid, ...
Meer info